روش های درمان سلولیت در مرکز پزشکی دانشور
1) سیسـتم Dual Ultrasound Cavitation:
 قدرتمندترین روش برای درمان چاقی و سلولیت سیسـتم Dual Ultrasound Cavitation می باشد. این سیسـتم موجب می شود تا آب میان بافت های چـربی تبدیل به حباب شود. فروپاشی حباب های حاصل از کـاویتیشن، مانند بمب های صوتی و حرارتی میکروسکپی، در داخـل بافتهای چربی باعث ایجاد امـواج ضربه ای کوچک اما بسیار قدرتمند شده که نتیجه آن درهم شکستن بافت های چـربی، تکه تکه شدن چربی ها و حـتی پاره شدن غشاء سلـول های چربـی و انتشار تری گلیسیرید و اسید های چرب آزاد می باشد.
این چـربی های آزاد شـده طی فرایند متـابولیکی طبیعی بدن از موضع درمان تخلیه و مصرف خواهند شد.

     


Med Contour چیست؟
 Med Contour تـنها سیـستـم Dual Ultrasound Cavitation است که با استفاده از عمل ترکیبی در موج اولتراسوند با فرکانس پایین برناحیه درمان متمرکز شده و همچنین باعث مکش بافت چربی به سمت بالا می شود. با این عمل، عمق نفوذ امواج اولتراسوند تنها در بافت مورد نظرمتمرکز می گردد.
 
 

این عامل ازجمله مزایای این سیستم نسبت به نمـونه های مشابه می باشد و به بافت های مجاور هیچ آسیبی وارد نمی شود. میـکرو حبـاب های تولیـد شـده با Dual Ultrasound Cavitation تأثیر شگرفی بر روی سلول های چـربــی موضعی و سلولیـت دارد.
عــلاوه بـر آن، هندپیس جداگانه درنـاژلف این دسـتگــاه، درمان مؤثر و کاملتری را فراهم می آورد. این اثرات تحت آزمایشات کلینیکی و مطـالعات علمی به اثبات رسیده و تایید شـده اند بـه طـوری کـه حتی بعـد از یک جـلسه درمان همراه با درناژلنفی، کاهـش قابـل توجـهی در اندازه دور کـمر و ران ثبـت شـده است.این سیستم با قـدرت منحـصر به فـردی که بردرهم شکستن تـوده های چـربی دارنـد، در درمان چاقی و سلولیت و کاهش چربیهای انباشته شده در نقاط مختلف بدن از جمـله دور کمر، شکم، باسن، داخـل و بیـرون ران و زانـو و به طور کـلی ایجاد تناسب اندام، کـارایی بسزایی دارند.


2) RF ContrAge Dual:

بر اسـاس وجود دو انرژی متفـاوت اولتـراسوند و رادیـو فرکونـسی، RF ContrAge Dual به شـما پوسـتی جـوان و صـاف تر می بخشد. رادیو فـرکونـسی یـک روش غیـر تهاجـمی و مطمـئن بـرای سفـت کردن پـوست مثل شـکم، رفع سلولیت. کاهـش سـایز می باشد.

مکانیزم: رادیـو فرکـونسی با نفـوذ بـر لایه های سطحی و عمقی درم سبـب کـلاژن سـازی شده و بـا تـأثیر گـذاری روی سـلول هـای چربی در منطقه هایپو درم منجر به کاهش سایز و سفت شـدن پوسـت می شود. کاربـرد دستـگاه RF بـه همراه Dual Ultrasound Cavitation ترکیـب بسیار مناسبی جهت کاهش سایز موضعی، جوانی پوست بدن و جلوگیری از افتادگی پوست در حین کاهش سایز می باشد.