واکسن جدید ضد ویروس پاپیلومای انسانی

واکسن جدید ضد ویروس پاپیلومای انسانی

 پس از گذشت یک دهه از آخرین تایید، تحقیقات نشان داده اند که واکسن جدید ضد ویروس پاپیلومای انسانی تا 90 درصد از وقوع بدخیمی های سرویکس پیشگیری می کنند.

 نتایج این تحقیق در نشریه اپیدمیولوژی، بیومارکر ها و پیشگیری از سرطان به چاپ رسیده است. در 2006 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا، واکسنی برای ویروس پاپیلومای انسانی مورد تایید قرار داد که 4 ژنوتایپ ویروسی 16، 11، 6 و 18 را پوشش می داد.

ژنوتیپ های 16 و 18 ، شایع ترین علل بدخیمی سرویکس و ژنوتیپ های 6 و 11، علت شایع زگیل های تناسلی هستند.

واکسن تحت نام گارداسیل میتواند تا 70 درصد از بدخیمی سرویکس و سایر بدخیمی سرویکس و سایر بدخیمی های مرتبط با ویروس پاپیلومای انسانی جلوگیری کند، اما واکسن جدید تا 90 درصد قابلیت پیشگیری کنندگی دارد؛ در دنیای واکسن ها ، به ندرت کارایی واکسنی کمتر از 10 سال است. برای مثال واکسنی که هم اکنون برای تب زرد تولید شده، (با نامD17) از سال 1950 مورد استفاده قرار گرفته است . واکسن هپاتیت A (با نام هاوریکس) که در سال 1995 مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفت و وارد بازار شد؛ از آن زمان تاکنون تغییری نداشته ، اما ویروس پاپیلومای انسانی متفاوت است.

ویروس پاپیلومای انسانی در واقع مجموعه ای از سوش ها است که نیاز به حفاظت در برابر ویروس ها را می طلبد. گاراداسیل در برابر 4 والانس ویروس حفاظت می کرد؛اما واکسن جدید در برابر 9 والانس ویروس قدرت مقابله دارد.(یعنی به دنبال 2 برابر شدن والانس های موجود در واکسن گارداسیل،قدرت حفاظت آن نیز افزایش یافته است).

طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا،در حدود 79 میلیون نفر از مردم این کشور با ویروس شایع پاپیلومای انسانی زندگی می کنند.این سازمان تخمین زده است که تمام افرادی که در سنین فعالیت جنسی هستند،در مرحله ای از زندگی خود با ویروس تماس خواهند داشت.نزدیک به 70 درصد تمام موارد بدخیمی سرویکس پس از آلودگی به ویروس پاپیلوما ایجاد می شود.

در یک مطالعه،12514 زن تحت بررسی قرار گرفتند و مشاهده شد که 32 درصد از زنان 15-25 ساله که به نوعی ضایعات پیش سرطانی مبیلا بودند؛به پیش از یک نوع از ویروس پاپیلوما آلوده هستند که در بین 24-45 ساله، این میزان 19 درصد است.

واکسن جدید،هم اکنون تحت بررسی سازمان غذا و داروی آمریکا قرار دارد و انتظار می رود که تا پایان  سال 2014 میلادی این واکسن به بازار مصرف،عرضه شود.

تجویز واکسن پاپیلوما باعث افزایش خطر فعالیت جنسی در نوجوانان کم سن و سال نخواهد شد.