سلولیت و طبقه بندی آن
سلولیت چیست؟
عادات زندگی مدرن روند چاقی و سلولیت را تشدید بخشیده است. این مهـم یکی از نگرانی های جامعه امـروزی است که موجب شده است تا تحـقیقات فـراوانی جهـت درمان این عارضه صـورت پذیرد و به کمـک تکنولوژی های روز دنـیا روش های مؤثـری برای درمان آن یافت شده است. 
سلولیت عبارت است از تجمع چربی، بعضاً بدون افزایش وزن، در نواحی خاصی از بدن به همراه تغییرات بافت همبند و ایجاد ظاهری نا هموار (پوست پرتقالی) که بیشتر در زنان بروز کرده و تقـریباً 90% زنــان در هر وزنی دچــار این عـارضه می باشند که تنـها با رژیـم درمانی برطرف نمی گردد. در حقیقت سلـولیت علاوه بر چربی شامل تجمعی از مواد زائد است که از نظر ظاهری به صـورت لبول تظـاهر یافــته و باعـث تغییرات PH و دمـا در بافـت می شود .
 
 


طبقه بندی سلولیت:
سـلولیت با تـوجه به شـدت پیشـرفتگی آن به چـهار سطح تقسیم می شود که از سطح صفر که هیــچ گونه تغییری در سطح پوسـت ایجاد نشـده اسـت تا سـطح چهار که ظاهر پوست مانند تمشک بوده و تــوده های بزرگ، سفت و متـعدد چربی در زیر پوست نمایان است، طبقه بندی می شود.
هـدف از درمان چاقی و ایجاد تنـاسب اندام، در هم شکستن چربی ها می باشد که انباشتگی آنها در نقـاط مختلف بدن تحت عنوان چاقی یا سلولیت شناخته شده است. چاقی یا سلولیت سبب میشود تا دسترسی به چربی ها از طریق خون ولنف، حتی تحت رژیم درمانی و ورزش بسیار محدود شود.
روش های متعددی برای درمان چـاقی و سـلولیت وجود دارد که در مرکز پزشکی دکتر دانشور بهترین روش ها برای درمان سلولیت و چاقی انجام می شود که در این سایت شرح و توضیحات آن وجود دارد.