خدمات مرکز پزشکی دکتر دانشور

تغذیه و رژیم درمانی 
کاهش سایز و رفع چربی موضعی
 درمان سلولیت
 جوانسازی و لیتفینگ پوست صورت و بدن       
 رفع غبغب
کاهش افتادگی و شلی زیر بازو