توصیه های لازم قبل و بعد از لیزر موهای زائد
  توجه
  دوره درمان ممکن است نیاز به جلسات متعدد داشته باشد. حداقل فاصله بین جلسات 3 تا 6 هفته می باشد.
  مدت درمان و تعداد جلسات با توجه به ناحیه، محل، رنگ پوست، رنگ و ضخامت مو متفاوت خواهد بود.

  توصیه های قبل از لیزر
  - حداقل 3 هفته قبل از درمان از برنزه کردن با آفتاب و یا دستگاه سولاریوم  خودداری کنید. پوست ناحیه تحت درمان نباید به واسطه آفتاب یا دارو برنزه و یا آفتاب، سوخته
     باشد، اگر به طور واضح برنزه هستید بهتر است لیزر انجام ندهید.
  - حداقل 6 هفته قبل از کندن مو بوسیله موم و الکترولیز خودداری کنید اما تراشیدن با تیغ ویا کرم های موبربلامانع است.
  - روز قبل درمان محل را بتراشید به نحوی که یک میلیمتر از مو بیرون باشد. درصورتی که بیمارسابقه تب خال دارد مصرف دارو را شروع کنید.
  - در حین درمان و یک هفته بعد از لیزر Alexandrite از تماس مستقیم با آفتاب خودداری و از ضد آفتاب استفاده نمائید.
  - در روز درمان استفاده از لوازم آرایشی مجاز نیست.

 توصیه های بعد از لیزر
-
 بعضی از نواحی مانند پاها و خط بیکینی بهتر از نواحی مانند صورت به درمان لیزر پاسخ می دهند، پس برای رفع موهای زاند نواحی مانند صورت به تعداد جلسات بیشتری نیاز است.
-
بعد از درمان: ممکن است ناحیه ی درمان شده دچار تورم یا قرمزی شود.
-
 بعد از درمان بیمار می تواند روی موضع درمان شده کیسه ی یخ قرار داده و همچنین از کرم های مرطوب کننده استفاده کند.
-
 بعد از درمان حتما باید از کرم ضدآفتاب استفاده شده و از قرار گرفتن در اشعه ی مستقیم آفتاب و برنزه شدن پوست جلوگیری شود.
-
 بعد از درمان بیمار می تواند از مرطوب کننده به همراه ضدآفتاب استفاده کند.
-
 پیگمانتاسیون های سطحی برای پوست های درجه یک تا سه می تواند انجام شود.
-
 در هنگام درمان با لیزر Alexandrite چون پیگمانتاسیون های سطحی می سوزند، بعد از درمان باید از کرم های سوختگی استفاده شود.
-
 برای رفع کامل پیگمان ها به 1 تا 2 جلسه درمان (با فاصله ی یک ماه) نیاز است.
-
 پنج تا هفت روز بعد از درمان، یک لایه ی پوست جدا می شود که بعد از این بیمار باید از ضدآفتاب استفاده کند.