اندورمولوژی

دستگاه Endermology

در صورت استفاده ی درست ، وکیوم  ساکشن درمانی ملایم وموثر وبسیار آرامش بخش است به طوری که بیمار در هنگام انجام این درمان احساس خواب آلودگی می کند .تنها قانون استفاده از وکیوم این است که باید روی غدد لنفاوی کار کنید تا توانایی تخلیه طیبعی سیستم لنفاوی را تقویت کنید . وکیوم ساکشن در صورت ترکیب با روش های درمانی دیگر نیز موثر است یا تنهایی می تواند استفاده شود و در ظاهر پوست پس از یک دوره درمان نتایج خوبی دیده می شود .

اثرات اندرمولوژی

تقویت جریان لنفاوی

کمک به حذف انسداد پوست

تحریک فعالیت غدد  چربی در یک پوست خشک

کمک به رفع سموم و مواد زائد

افزایش فعالیت سلولی

کوچک شدن سایز سلولهای چربی  وتناسب اندام

کمک به درمان سلولیت

درمان سلولیت یه وسیله رولروکیوم

سلولیت عفونت والتهاب سلولها را در ذهن تداعی می کند. ولی در حیطه پوست سلولیت بی نظمی غیر التهابی زیر جلدی است که منجر به نواحی دردآور ، سفت ومتورم می گردد.90% خانمها دچار بیماری سلولیت می باشند . سلولیت در ابتدا محدود و بی خطر است ولی در مراحل پیشرفته این بیماری رنج آور بوده وضمن تاثیر در شکل فیزیکی اندام یا اختلال گردش خون همراه است .

شکل گیری سلولیت در اثر عوامل زیر می باشد:

1-      تجمع چربی در سلول های چربی

2-      کاهش توقف تخلیه لنفی وجریان خون مویرگی

3-      ا فزایش مواد زاید وسمی حاصل از متابولیسم

4-      کاهش متابولیسمو تبادلات حیاتی

5-      افزایش ادم بافتی و فیبروزه شدن بافت همبند بنابراین سلولیت به تنهایی با رژیم درمانی بر طرف نمی گردد .

برای درمان سلولیت حداقل باید :

1-      جریان خون مویرگی در موضع افزایش داده شود  .

2-      آب و مواد سمی زائد بوسیله درناژ لنفی از موضع خارج گردد

3-      متابولیسم از طریق اکسیژن رسانی افزایش یابد

4-      سایز سلولهای چربی کوچک  شود

5-      با تحریک فیبرها ،خاصیت الاستیسیته بافت همبند بازگردانده شود

بنابراین به این نتیجه می رسیم یکی از مراحل درمان سلولیت به وسیله رولر و کیوم می باشد