بوتاکس

درمان چین و چروک صورت

تزریق توکسین بوتولینوم

تزریق بوتاکس برای درمان چین و چروک صورت شایع ترین اقدام زیبایی است که در ایالات متحده انجام میشود و یکی ازشایع ترین اقدامات ابتدایی برای پزشکانی به شمار می رود که خواهان ارائه خدمات زیبایی در مطب خود هستند.

درمان خط اخم و چروک کنار چشم که از جمله موارد مورد تائید سازمان غذا وداروی ایالات متحده ( FDA ) هستند و نیز خط های عرضی پیشانی در عین داشتن نتایج قابل پیشبینی عوارض جانبی اندکی دارد و با رضایتمندی بالای بالای بیمار همراه است .

تاثیرات آن برای کامل شدن به دو هفته زمان نیاز دارد وبرای مدت 3 الی 4 ماه باقی می ماند.

چین و چروک های غیر ثابت که هنگام انقباض عضلات دیده می شود در مقایسه با چین و چروک های ثابت که در حالت استراحت مشهود هستند پاسخ های چشم گیر تری به درمان دارند .

پتوز یا افتادگی موقت پلک و ابرو عوارض نادری هستند که به تکنیک تزریق وابسته هستند .

احتمال بروض کبودی خفیف به دنبال تزریق بوتاکس وجود دارد.

واکنش های ایمنی :

از آنجایی که نوروتوکسینهای بوتولینیوم پروتین هستند دور از انتظارنخواهند بود که منجر به ایجاد واکنشهایی در سیستم ایمنی شوند.دربیمارانی که به این دارو یا ترکیبات همراه با دارو آنافیلاکسی نشان دهنده کنتراندیکاسیون مطلق تزریق دارو وجود دارد

اما آنچه بیش از واکنش های آنفیلاکسی اهمیت دارد بحث پیرامون ایجاد آنتی بادیهای خنثی کننده دارو است .تشکیل این آنتی بادی ها نسبتا نادر است ویسشتر به فورمولاسیون دارو ونوع نوروتوکسین موجود در آن بستگی دارد

بهرحال تزریق مکرر دارو شانس ایجاد آنتی بادیهای خنثی کننده را افزایش می دهد .میزان کلی پروتئین موجود در ترکیب دارویی در بروز آنتی بادیهای خنثس کننده مهم است .در واقع میزان این پروتئین آنقدر کم است که در زیر آستانه لازم برای ایجاد آنتی بادی قرار دارد .

در مطالعه ای که توسط FDAانجام شد ، شیوع ایجاد آنتی بادیهای خنثی کننده بوتوکس هائی که قبل از سال 1997 تولید شده یودند حدود 17 % برای تزریقات مکرر یودهدر حالیکه شبوع این آنتی بادیها برای یوتوکس های تولید شده پس از سال 97، شش برابر کمتر بوده است .علات این عمر آن است که میزان پروتئین توکسین در داروهای تولیدی قبل از سال 97 حدود 25 نانو گرم بری هر 100 واحد بوده در حالی که این میزان دز داروهای تولد پس از سال 97 حدود 5 نانو گرم برای هر 100 واحد کاهش یافت.در واقع این مطالعه به نحوی بیانگر نقش فوملاسیون دارو و میزان پروتئین موجود در آن بری ایجاد آنتی بادیهای خنثی کننده است.

در مورد نوروتوکسین نوع Bمیزان بروز آنتی بادیهای خنثی کننده پس از 1 سال مصرف نورباوک 10 % وپس از 18 ماه حدود 18% بوده است .در بیمارانی که در آنها آنتی بادیهای خنثی کننده در برابر نوروتوکسین نوع A ایجاد شده ایتفاده از نوع B (میوبلوک  یا نوروبلوک )تصیه می شود .

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که کاهش اثر دارو در اثر تزریقات مکرر بوتوکس صرفا به علت ابجاده آنتی بادیهای خنثی کننئه نمی باشد .بلکه میتواند علل دیگری نیز وجود داشته باشد .به عنوان مثال تزریق دارو در محل نادرست و تغییر در ساختمان عضله را بایستی مد نظر قرار داد .از طرفی تغییرات ایجاد شده پس از تزریق بوتوکس در دفعات بعدی تزریق مانند دفعه ی اول نمی باشد . چرا که بیمار قبل از برگشته تمام حالات خویش به تزریق بعدی بوتوکس مبادرت میورزد.به عبارت دیگر تزریق یوتوکس در دفعه اول منجر به ایجاد تغییرات فاحش در چهره فرد میگردد .این فرد پیش از آن که تمام تغییرات به حال اول برگردد اقدام به تزریق بعدی می نمایید لذا این تزریق بیشترنقش حفظ کننده تغییرات ایجاد شده را خواهد داشت ودر واقع تغییر جدیدی ایجاد نخواهد کرد این عمر باعث میشود از نظر برخی بیماران لزریقات بعدی بی اقر جلوه نمایید که در واقع چنین نیست ودارو نقش تزریق های قبلی را برای مدت طولانی تر حفظ خواهد نمود